top of page

Vår historie

1913
Siden 1913 har familieselskapet «S. Bartz-Johannessen AS» og nærstående selskaper vært kontinuerlig engasjert i marin relatert industri som skipsmegling, skipsbygging, rederi, fiskeolje-og fiskemel produksjon, produksjon og salg av prosessutstyr, osv.

Sigfinn Bartz-Johannessen startet sin skipsmeglerselskap i 1913. Virksomheten i selskapet kort tid etterpå utvidet seg til fiskeolje og fiskemel produksjon både i Norge og Skottland / Shetland. Siden fiskeolje og fiskemel produksjon var sesong-relatert, begynte noen av fabrikkene med reparasjon av skip og skipsbygging i perioder. Slik var tilfellet, for eksempel, på Stord som gradvis endret sin hovedaktivitet fra fiskeolje- og fiskemel produksjonen over til skipsbygging.

1956
I 1956 ble 49% av aksjene i Stord fabrikken solgt til Aker / Fred Olsen & Co etter selskapet utvidet seg og konsentrerte seg bare på skipsbygging. Verftet er i dag kjent som «Kværner Stord AS».

60-tallet
Fra tidlig til midten av 60-tallet ble de resterende hovedaktivitetene til selskapet konstruksjon, produksjon og salg av et bredt spekter av utstyr til innenlandsk og utenlandsk prosessindustri. – et segment som dette selskapet, som nå heter «Stord Bartz Indutstri AS», ble verdensledende på i mange år.

1967
I 1967 besluttet selskapet seg for å bygge noen kysttankere for å primært transportere fiskeolje fra egne fabrikker samt til bruk som kyst transport av rene petroleumsprodukter. Dette resulterte i stiftelsen av «Rederiet S. Bartz-Johannessen» som fikk sitt første tank fartøy i 1967, et 1415 tdw tankskip som ble døpt «Bras». Rededriet S. Bartz-Johannessen har siden operert tank fartøy mellom 1400 og 17 500 tdw i hele verden på spot reiser samt på langsiktige kontrakter til flere store selskaper.

1988
I 1988 skifter «Rederiet S. Bartz-Johannessen AS» navn til Sigba AS, og «G.C.Rieber & Co AS» overtar ca. 1/3 av aksjene i Sigba AS (dette har siden blitt noe redusert).

2009
Sigba AS solgte sine siste kjemikalietankere, «Brage Atlantic» og «Brage Pacific», (hvorav begge var på 17.500 tdw og ble bygget i 1995 og 1997)  til Odfjell SE. Samme år skrev Sigba AS, sammen med andre investorer, kontrakt på to forsyningsskip på ca 4000 tdw med et indisk verft. Fartøyene«Brage Supplier» og «Brage Trader» ble levert fra verftet i India i 2011 og 2012 henholdsvis. For tiden opererer begge forsyningsskipene i Nordsjøen på spot- og kortsiktige kontrakter.

Tillegg Historie:

Sigba AS har også utviklet en ny design på ett økonomisk og lav-utslipp tankskip i samarbeid med Marinetek, Marine Design and Consulting AS med støtte fra Innovasjon Norge. Forhåpentligvis vill denne bli satt i produksjon i nær fremtid.

2020

Nybygget til Sigba eiendom AS

_MG_8351.jpg

Takk for innsendingen din!

bottom of page